Årsmöte i SD Lidköping 2017 | Sverigedemokraterna i Lidköping
Välkommen till SD Lidköping

Årsmöte i SD Lidköping 2017

Kerstin Kristina Robert txt

På söndagen 29 januari höll Sverigedemokraterna i Lidköpings kommunförening sitt årsmöte.
30 röstberättigade medlemmar samlades till årsmötet. Med på mötet fanns också särskilt inbjudna gäster från andra kommunföreningar.

Till årsmötesordförande valdes Kristina Winberg, SD ledamot i EU parlamentet. Årsmötet avlöpte på rekordfart och en ny styrelse, revision och valberedning valdes.
Efter årsmötet berättade Kristina om sin politiska väg till ledamot i EU parlamentet. Hon är en av de två ledamöterna för SD i EU parlamentet. Totalt har Sverige 20 ledamöter av de 751 som de 28 medlemsländerna har tillsammans. Kristinas vilja att förändra det Avgåendesvenska samhället har utvecklats till delaktighet i att förändra Europa och därmed också Sverige. SD:s två ledamöter kom till EU-parlamentet med tomma händer och utan erfarenhet av arbetet där. Nu två år senare är de väl etablerade och påverkar, tillsammans med sin grupp, besluten som sedan påverkar oss här i Lidköping.  Ett stort tack till Kristina och medlemmar som deltog i årsmötet samt gäster som ville lyssna!