Nämnder | Sverigedemokraterna i Lidköping
Välkommen till SD Lidköping

Nämnder

Kommunstyrelsen  –  Roberth Andersson

Valnämnden  –  Thore Broberg

Kultur- och fritidsnämnden  –  Roberth Andersson                                                                                              Ersättare Johan Ernelind

Samhällsbyggnadsnämnden  –  Tomas Persson                                                                                                       Ersättare Jörgen Blomqvist

Utbildningsnämnden  –  David Lundin

Barn- och skolnämnden  –  Claes Englund

Social- och arbetsmarknadsnämnden  –  Roberth Andersson

Vård- och omsorgsnämnden  –  Josefine Nordström