Sverigedemokraterna i Lidköping | Sida 2
Välkommen till SD Lidköping

Sverigedemokraterna

Roberth Andersson

Ordförande SD Lidköping

E-post: Roberth Andersson

Postadress SD Lidköping Box 617 531 16 Lidköping

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna Lidköping. Bankgironummer 456-0934. Vänligen observera att det är av största vikt att lämna ert fullständiga namn och personnummer då vi enligt lag måste kunna redovisa varifrån pengarna kommer. Bidrag som inte kan redovisas tillfaller allmänna arvsfonden. Vi kommer självklart att hantera dina uppgifter med största sekretess

 • Jimmie Åkessons vårtal 2017

  Av rolandstjernstrom den 8 maj, 2017
  0

  SD-ledaren Jimmie Åkesson höll sitt traditionsenliga vårtal på Långholmen i Stockholm inför ca 1 400 åhörare.

 • Realtids Peter Andersson träffar Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi

  Av rolandstjernstrom den 27 april, 2017
  0

  Realtids Peter Andersson träffar Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och vd på IFN, för ett rakt och öppenhjärtigt samtal om de problem som genomsyrar politiken och beslutsfattandet i Sverige. Ett genomgående faktum är att dagens beslutsfattare systematiskt fegar ur inför svåra problem och frågor. ”Pratar vi bara positivt om det så försvinner problemet av sig självt, tycks de tro”, säger Magnus Henrekson i intervjun.

 • Ylva Johansson (S) ljög i BBC

  Av rolandstjernstrom den 2 april, 2017
  0

  SD ställde regeringen mot väggen om Ylva Johanssons (S) lögner i BBC

 • Vägrar att hyra ut lokal till SD Lidköping

  Av rolandstjernstrom den 11 februari, 2017
  0

  Möte Kultur och fritidsnämnd

  Vid dagens Kultur och fritidsnämnd yrkades avslag till de 450 000 kr som folkets hus föreningen kräver av kommunen för sin fortsatta överlevnad. Reservation mot beslutet kom även med i protokollet.
  En förening som äger sina lokaler och driver sin verksamhet utan bidrag från kommunen kan själva avgöra vem de ska hyra ut sina lokaler till. SD är inte välkomna att hyra möteslokaler av folkets hus föreningen. Folkets hus föreningen tycker tydligen inte att alla är lika mycket värda och man får inte ha sin politiska övertygelse. Grundläggande mänskliga rättigheter. Då är inte folkets hus föreningen berättigad till skattefinansierat bidrag.

  Svar från verksamhetschef Annacarin Öman vid förfrågan Annacarin Ömanom SD får hyra lokal.

  Lidköpings Folkets Hus har antagit den lokaluthyrningspolicy som rekommenderats av Folkets Hus och Parker. Policyn slår fast att föreningen inte hyr ut lokaler till främlingsfientliga partier eller verksamheter. Det innebär att Lidköpings Folkets Hus inte hyr ut lokaler till Sverigedemokraterna.

  Stadgar för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

  §2 Ändamål
  Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. i Lidköping har till ändamål att bereda Lidköpings invånare och organisationer tillgång till samlingslokaler och kulturaktiviteter.

  Föreningen lever inte upp till sina stadgar.

 • Årsmöte i SD Lidköping 2017

  Av rolandstjernstrom den 30 januari, 2017
  0

  Kerstin Kristina Robert txt

  På söndagen 29 januari höll Sverigedemokraterna i Lidköpings kommunförening sitt årsmöte.
  30 röstberättigade medlemmar samlades till årsmötet. Med på mötet fanns också särskilt inbjudna gäster från andra kommunföreningar.

  Till årsmötesordförande valdes Kristina Winberg, SD ledamot i EU parlamentet. Årsmötet avlöpte på rekordfart och en ny styrelse, revision och valberedning valdes.
  Efter årsmötet berättade Kristina om sin politiska väg till ledamot i EU parlamentet. Hon är en av de två ledamöterna för SD i EU parlamentet. Totalt har Sverige 20 ledamöter av de 751 som de 28 medlemsländerna har tillsammans. Kristinas vilja att förändra det Avgåendesvenska samhället har utvecklats till delaktighet i att förändra Europa och därmed också Sverige. SD:s två ledamöter kom till EU-parlamentet med tomma händer och utan erfarenhet av arbetet där. Nu två år senare är de väl etablerade och påverkar, tillsammans med sin grupp, besluten som sedan påverkar oss här i Lidköping.  Ett stort tack till Kristina och medlemmar som deltog i årsmötet samt gäster som ville lyssna!