Vägrar att hyra ut lokal till SD Lidköping | Sverigedemokraterna i Lidköping
Välkommen till SD Lidköping

Vägrar att hyra ut lokal till SD Lidköping

Möte Kultur och fritidsnämnd

Vid dagens Kultur och fritidsnämnd yrkades avslag till de 450 000 kr som folkets hus föreningen kräver av kommunen för sin fortsatta överlevnad. Reservation mot beslutet kom även med i protokollet.
En förening som äger sina lokaler och driver sin verksamhet utan bidrag från kommunen kan själva avgöra vem de ska hyra ut sina lokaler till. SD är inte välkomna att hyra möteslokaler av folkets hus föreningen. Folkets hus föreningen tycker tydligen inte att alla är lika mycket värda och man får inte ha sin politiska övertygelse. Grundläggande mänskliga rättigheter. Då är inte folkets hus föreningen berättigad till skattefinansierat bidrag.

Svar från verksamhetschef Annacarin Öman vid förfrågan Annacarin Ömanom SD får hyra lokal.

Lidköpings Folkets Hus har antagit den lokaluthyrningspolicy som rekommenderats av Folkets Hus och Parker. Policyn slår fast att föreningen inte hyr ut lokaler till främlingsfientliga partier eller verksamheter. Det innebär att Lidköpings Folkets Hus inte hyr ut lokaler till Sverigedemokraterna.

Stadgar för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

§2 Ändamål
Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. i Lidköping har till ändamål att bereda Lidköpings invånare och organisationer tillgång till samlingslokaler och kulturaktiviteter.

Föreningen lever inte upp till sina stadgar.