Vår politik | Sverigedemokraterna i Lidköping
Välkommen till SD Lidköping

Vår politik

SD Lidköpings vision är att arbeta för att få en välfungerande och välmående kommun vars grund ska byggas på trygghet, tradition och gemenskap för ung som gammal.
För att lyckas måste kommuninvånarna känna delaktighet och ges inflytande i övergripande beslut som rör deras liv, vardag och framtid.
Vi vill också värna om vår vackra natur, fina skärgård och vår historia.

Sverigedemokraterna värnar om kommuninvånarnas välfärd, omsorg och trygghet
genom att prioritera och ta ansvar för kommunens medel.


23/2-2015  Stöd till arbetslösa och pensionärerMotioner-0

23/2-2015  Gång och cykelväg Melby Gillstad

23/2-2015  Gång och cykelväg Gillstad

23/3-2015  Skyltning till Lidköping från E20 i Jung

23/3-2015  Uppförande av väjningspliktsskyltar vid möte på timglaskörfält

26/3-2015  Avskaffad avgift för trygghetslarm

14/4-2015  Sänkt ålder till 65 år för Västtrafiks seniorkort

14/4-2015  Införande av ursprungsmärkning av kött på måltidssedlar i Lidköpings kommun

12/6-2015  Motion för elevers möjlighet att nå de nationella målen

28/9-2015  Motion om delaktighet i integration

28/9-2015  Motion om investeringsbidrag elcykel

23/11-2015  Förbättrad situation för kommunens hemlösa


Driftsbudget 2016 och vp 2017 – 2018  Budget

Investeringsbudget 2016 – 2018   Info-1  Info-2

29/02-2016  Åldersbestämning av ensamkommande barn

Nystart Lidköping

Motion om folkomröstning om reningsverk

Motion om föreningsregister

Motion om passageanläggning

Investeringsbudget 2018 – 2020   Info

 

——————-Motioner 2017 —————————-

20 jan  Söta drycker, bakverk eller glass ska inte serveras på förskolor/skolor

27 febr  Förbud av heltäckande slöja

27 april Barnäktenskap

12 Juni Mikroplaster

12 Juni Läkemedel